Tingimused

Käesolevad tingimused kehtivad Peokaubad OÜ edaspidi „Müüja” e-poe keskkonnast peokaubad.ee tellitud kaupade ostu-müügitehingutele edaspidi „Tehing”, mis sõlmitakse müüja ja kaupa telliva isiku edasipidi„Ostja” vahel käesolevate tingimustest lähtuvalt.

Müüjal on õigus tingimuste sisu muuta ilma sellest Ostjat informeerimata. Uus tingimuste sisu avaldatakse koheselt Müüja e-poe keskkonnas peokaubad.ee

Lepingu jõustumine

E-poe keskkonnas peokaubad.ee tehingut vormistades kinnitab Ostja, et ta on tutvunud tehingutingimustega ja on nendega nõus. Müüja ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Ostjale edastatakse tellimuse kinnitusena arve elektroonselt.

Hind

Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

Kauba eest on võimalik tasuda arve alusel ülekande teel. Müüja väljastab arve Ostja e-posti aadressile peale Ostja poolset tellimuse kinnitamist. Arve maksetähtaeg on 4 päeva.

Kui tellimuse saatmisest on möödunud 4 päeva, aga makset ei ole laekunud Müüja arveldusarvele, tühistatakse nimetatud tellimuses olevate kaupade broneering ning makse hilisema laekumise korral ei garanteeri Müüja nimetatud toodete saadavust.

Ostja õigus ostu-müügi tehingust taganeda

Ostja vőib e-poe keskkonnas sőlmitud ostutehingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest Ostjale. Tagastatav toode peab tagastamisel olema täpselt samas olukorras ja komplektsuses (s.h. toote müügipakend) kui see oli Ostjale üleandmise hetkel. Vastavalt seadusele lahti tehtud pakendiga ühekordseid nõusid tagasi saata ei saa!

Tagastamine Omniva kaudu

Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal täita tagastusleht ja viia kaup kõikide markeeringutega originaalpakendis lähimasse postiasutusse. Tagastatav kaup tuleb pakkida postipakendisse, st tootemüügipakendil ei tohi olla postikleepse ega –etikette. Tagastatav pakk tuleb adresseerida järgnevalt: Peokaubad OÜ Stroomi keskus tel.56215183

Tagastamine SmartPOSTI pakiautomaadi kaudu

Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal täita tagastusleht ning viia kaup kõikide markeeringutega originaalpakendis lähimasse SmartPOSTI pakiautomaati. SmartPOSTi poolt saadetud teatega saadetud personaalne uksekood kehtib neliteist (14) päeva alates paki välja võtmisest pakiautomaadist. Sama uksekoodi kasutades saab Ostja avada tagastuse sisestamiseks kapi ükskõik millises SmartPOSTi pakiautomaadis. Tagastatav kaup tuleb pakkida postipakendisse, st tootemüügipakendil ei tohi olla postikleepse ega –etikette.

Tagastuslehe saamiseks peab Ostja teatama kauba tagastamise soovist Müüja e-posti aadressile. Müüja väljastab Ostjale tagastuslehe e-posti teel.

Toodete tagastamise korral maksab Müüja tellimuse eest tasutud maksed Ostja pangaarvele 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tasutud postitasu kauba tagastamise korral ei tagastata.

Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja vastutus ja vääramatu jőud

Juhul kui tellitud kaup on defektne või saatmise käigus rikutud, ostab Müüja kauba tagasi tema väärtuses, mis sisaldab kauba müügihinda ja saatmiskulu. Rikutud või defektsest kaubast teada saamisel peab Ostja teavitama Müüjat viivitamatult e-posti või telefoni teel. Ostjale e-poe poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa ületada kauba eest makstud summat.
Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Müüja õigus lepingust taganeda

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügitehingust taganeda, kui vastava kauba varud on ammendunud. Ostjat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-maili teel. Ostja poolt tasutud maksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele.

Toodete kvaliteet

Kõik peokaubad.ee e-poe keskkonnas müüdavad ühekordsed nõud ja söögiriistad on mõeldud toiduga kokku puutumiseks ning vastavad Euroopa Liidu poolt kehtestatud toiduga kokku puutuvatele materjalidele sätestatud nõuetele. Kõik tooted on läbinud ohutuse ja kvaliteedi testid.

Kõik internetileheküljel asuvad toodete pildid on illustratiivse tähendusega. Toodete värvus võib sõltuvalt teie arvuti kuvari seadetest paista tegelikkusest erinev.